НАСИЩАНЕ НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ

Технология на насищане

Насищаме от единични бройки до средни серии

За да затворим кръгът услуги „от край до край“ предлагаме насищане и визуален контрол на печатни платки. Услугата е валидна както като част от интегрирани услуги за дизайн на хардуер и прототипиране, така и като отделна услуга.

Нанасяне на спояваща паста

Ръчен или автоматичен стенсил принтер

Насищане с компоненти

Компоненти за обемен монтаж - ръчно
Компоненти за повърхностен монтаж - машинно


СПОЯВАНЕ на компоненти

Компоненти за обемен монтаж - ръчно с оловен или безоловен припой
Компоненти за повърхностен монтаж - машинно в специализирана тунелна пещ, поддържаща оловен или безоловен припой

ТЕХНОЛОГИЧНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ

- корпуси TSOP, TQFP, SOT, SO, QFN и др.
- работна повърхност: 250 x 250mm за SMD компоненти и без ограничение за обемен монтаж
- минимален размер на елементите за манипулиране: 0402
- максимален размер на елементите за манипулиране: без ограничение
- средна скорост на монтаж на елементи: 700 бр./час до 100 позиции
- едностранен и двустранен монтаж на SMD и TH елементи елементи, наредени в контейнери, ролки/ленти и стикове

ВИЗУАЛЕН  КОНТРОЛ

- Ръчен визуален контрол

ДОПЪЛНИТЕЛНО  ОБОРУДВАНЕ

- Професионални поялни станции
- Ремонтни (rework) станции с горещ въздух
- Професионални микроскопи

pcb reflow
Към началото