ДИЗАЙН НА СОФТУЕР

Дизайн на фърмуер за вградени системи, дизайн на приложен софтуер

Дизайн на софтуер и фърмуер

Разработваме ФЪРМУЕР ЗА МИКРОКОНТРОЛЕРИ

Процесите, използвани от нашия екип за проектиране на фърмуер и вграден софтуер гарантират, че вашите продукти ще се развият бързо във възможно най-кратки срокове, съобразени с техническите спецификации и предвидения бюджет.

РАЗРАБОТВАМЕ СОФТУЕР

Разработваме софтуерни и облъчни web приложения за работа със специализиран хардуер от който трябва да се четат данни или с който трябва да се управлява процес, или софтуерното приложение ще се използва само за изучаване на хардуера, или по Ваше задание.

ФЪРМУЕР ЗА  МИКРОКОНТРОЛЕРИ

ЕЗИЦИ
- Асемблер
- C

ПЛАТФОРМИ
- Microchip (PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC32, dsPIC30, dsPIC33, SAM)
- ARM Cortex (M3, M4, M7, A7, A8)
- Silicon Labs (C8051)
- ST (STM8, STM32)

СОФТУЕР ЗА  PC И WEB

ЕЗИЦИ
- VB.NET
- C#
- HTML
- PHP
- CSS
- Pyton

ПЛАТФОРМИ
- Windows
- Android (очаквайте скоро)

Към началото