Хардуерен дизайн

Хардуерен дизайн
Разработваме принципни електрически схеми и печатни платки за
 • Аудио електроника
 • Силова електроника
 • Вградени системи
 • Потребителска електроника
 • Средства за измерване
 • Средства за контрол
 • Автоматизация
 • Индустриална електроника
 • изделия по Ваше задание
Разработване на хардуер включва:
 • Избор на компоненти и технологии
 • Проектиране на принципна електрическа схема
 • Проектиране на печатна платка
 • Генериране на списък с компоненти
 • Производство на прототипи и малки серии
 • Фърмуер по клиентско задание
 • Ръчно тестване
Ние можем да Ви подкрепим в:
 • Изследване и развитие
 • Проектиране и симулация на аналогови и цифрови схеми
 • Услуги за проектиране на печатни платки (многослойни, висока плътност на монтаж, запълнени или скрити преходни отвори, контролиран импеданс)
 • Дизайн за електромагнитна съвместимост (EMC) и други изисквания за съответствие
 • Дизайн на захранващи блокове до 1 kW
 • Дизайн на импулсни трансформатори
 • Дизайн на вградени системи
 • Проектиране на мобилни системи
 • Дизайн на едноплаткови компютъри
 • Модулни системи
 • Дизайн на продукти за Интернет на нещата (IoT)
 • Интелигентни електронни устройства
 • Сглобяване и прототипиране на печатни платки
 • Консултации
 • Откриване на неизправности
 • Ревърс инженеринг
 • Разработка на вграден фърмуер (вътрешно и чрез нашите партньори)
 • Разработка на приложен софтуер (вътрешно и чрез нашите партньори)
 • CE / FCC тестване (вътрешно и чрез нашите партньори – тестване за съответствие)
Продуктови категории

индустриална и силова електроника

потребителска и аудио електроника

измервателна техника

вградени и модулни системи

устройства с батерийно захранване

сензори и управления

безжични решения и IoT

GPS следене и позициониране

Вижте цени и абонаментни планове
Имате въпрос
Етапи за разработка на хардуер

1. Проучване

 • Дефиниране на изискванията за продукта и подсистемите

2. Предварителен дизайн

 • Избор на базовите елементи и материали
 • Проучване на технологии и методи
 • Симулации
 • Предварително дефиниране на модули и връзките между тях

3. Дизайн на принципна схема

 • Създаване на библиотеки
 • Свързване на компоненти и сигнали
 • Проверка на сигналите за интегритет
 • Симулации на схемата
 • Проверка на схемата

4. Дизайн на печатна платка

 • Създаване на библиотеки с футпринти
 • Ръчен плейсмънт и трасиране
 • Проверка на дизайна
 • Генериране на списък с компоненти
 • Проверка на механични изисквания

5. Производство на печатна платка

 • Генериране на гербер файлове
 • Поръчка и доставка на компоненти
 • Организиране на производството и монтажа

6. Финализиране на проекта

 • Оживяване на платката
 • Тестване
 • Документиране
 • Опаковане и изпращане
Примери на завършени проекти
Разгледайте всички услуги
Разгледайте всички продукти
Към началото