ЗА НАС

За нас

КОИ СМЕ НИЕ

Интеко инструментс е частна българска инженеринговата компания основана през 2005г. Разполагаме със собствени ресурси и възможности за създаване на електронни модули и устройства от идея до продукт.

Гордеем се с възможността да предоставяме не само концептуални дизайни на прототипи, но и напълно произведени продукти от началото до края.

Основната ни дейност е насочена към разработка и производство на електронни модули и устройства за клиенти работещи в областта на автомобилната промишленост, потребителската електроника, силова електроника, индустриален контрол и управление, автоматизация, сигурност и контрол на достъп, както и клиенти, които предлагат софтуерни продукти обвързани с хардуeр.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

- Да е красиво
- Да е полезно
- Да е надеждно
- Да е просто (от гледна точка на използването)

СТОЙНОСТ

- Качество
- Прозрачност
- Доверие
- Иновация
- Внимание към детайла

ЦЕЛ

Нашата основна цел на първо място е да установим връзка и трайно доверие с клиента, като не използваме само фактора на разходите като параметър на удовлетворение, но го удовлетворяваме по отношение на качеството на всяка отделна част от предлаганите услуги.

Стремим се да осигурим ефективни, надеждни, качествени и технологични решения за техническите задачи на нашите клиенти. Непрекъснато развиваме и усъвършенстваме предлаганите от нас услуги и продукти за да можем да отговаряме адекватно на растящите изисквания за качество и технологии.

Нашият екип

инж. Калоян Тодоров

УПРАВИТЕЛ

ХАРДУЕР | ФЪРМУЕР | ЕМС

e-mail: k.todorov@intecoinstruments.com​

инж. Бранимир Симеонов

МЕНИДЖЪР СОФТУЕР

СОФТУЕР | БАЗА ДАННИ | УЕБ

e-mail: b.simeonov@intecoinstruments.com​

Как работим

ПОДХОД БАЗИРАН НА "ВРЕМЕ"

Таксуваме фиксирана почасова ставка, договаряща се за по-големи проекти и дългосрочни клиенти. Договаря се фиксирана ставка с всеки клиент, а не различни ставки за различните видове работа, като проследяването на времето и фактурирането са много прости.

Този метод позволява на клиента голяма гъвкавост, тъй като той може да промени своите изисквания „в процеса на разработка“, без да се налага да договаря отново работата с нас. Това е подобно на използването на вътрешни служители – ние сме Вашият временен ресурс за развитие и дизайн.

В този случай, клиентът носи изцяло риска за финансовата стойност и развитието на проекта. Ние работим в тясно сътрудничество с клиента, за да управляваме и/или намаляваме този риск.

Разделяме проекта на фази и преоценяваме плана и проекта в края на всяка фаза. Ако възникнат допълнителни разходи, ние сме отворени и проактивни за да намерим подходящо решение. Понякога клиентът решава да плати повече, за да постигне конкретен резултат, друг път ще предложим промени в изискванията за дизайн, за да ограничим разходите.

ПОДХОД БАЗИРАН НА "ПРОЕКТ"

При получаване на пакета от технически спецификации от клиента и след внимателен анализ, ние формулираме нашата оферта, за да посочим времето и разходите за изпълнение.

В този случай ние поемаме всички рискове, свързани със закъснения или увеличаване на разходите. При този подход цената е по-голяма в сравнение с фиксирана ставка, тъй като трябва да покрием рисковете си.

Клиентът ТРЯБВА да ни предостави подробен пакет технически спецификации, въз основа на който можем да изградим справедлива оферта.

По време на изпълнението на проекта, ако клиентът иска да промени спецификациите, трябва да предостави актуализация на спецификациите, което поражда ново предложение.

Ако клиентът не е в състояние да изготви пакета с технически спецификации по отношение на проекта, който има предвид, можем също да извършим дейностите по изготвяне срещу допълнително заплащане.

Нашето оборудване

Ние разглеждаме инструментите и оборудването, които използваме като част от услугата, която предлагаме, като разходите са включени в нашата почасова ставка. При необходимост от използване на специфичен инструмент или хардуерен елемент, който е специфичен за проекта, таксуваме клиента за това, или клиента го купува за негова сметка. Всичко това е прозрачно и ясно още от самото начало – няма да има скрити такси!

Пътуване

При дългосрочни сътрудничества в зависимост от натрупания оборот се договарят брой безплатни посещения за определен период, след които се начислява такса.

Ние обаче начисляваме такса, за да покрием разходите си за други пътувания, свързани с вашия проект, например до тестова лаборатория за EMC или за посещения на място. Пътните разходи обикновено са много малка част от общия бюджет. Доброто използване на съвременните комуникационни инструменти минимизират нуждите от пътувания.

Достъп до изходни файлове

Доставяме на клиента само това, от което той наистина има нужда за да произведе, където пожелае, колко копия иска и когато иска продукта, който е поискал да му проектираме, като собствеността върху интелектуалната собственост (IP) остава наша.

Причините за това са:

1. По този начин можем да поддържаме разходите за разработка значително по-ниски, като същевременно осигуряваме всичко, от което се нуждае клиента.

Ако клиентът се нуждае от повече поверителност относно използването на IP, който сме създали, или иска да закупи изключителност, можем да договорим с него по всяко време споразумение за неразкриване на информация (NDA), което го защитава или прехвърлянето на IP в негова полза.

2. Можем свободно да използваме собствените си схематични символи, PCB и софтуерни библиотеки, които сме създали с години работа, без да сме принудени да ги предоставяме на клиента (които в такъв случай той ще трябва да плати). В този случай тези библиотеки ще бъдат „скрити“ в цялостния дизайн, така че можем безопасно да ги използваме, като същевременно останем безплатни за клиента (защото те са „скрити“ в проекта).

Лиценз за IP (интелектуална собственост)

За максимална гъвкавост и оптимизиране на разходите, клиентът има възможност на избор да заплати или не лиценз за интелектуална собственост.

Не се заплаща лиценз за IP когато интелектуалната собственост остава наша и ние произвеждаме продукта, който клиента ни е поръчал да проектираме. В този случай, клиента получава само продукта в готов за използване вид и цената за проектирането му е ниска защото покрива само разходите за труд и материали .

Лиценз за IP се заплаща когато клиента желае сам да произвежда продукта, като в този случай ние доставяме всички необходими файлове за производството му. Стойността на лиценза се определя в зависимост от самия проект – хардуерен, хардуер и фърмуер, софтуер и др. Лицензът се заплаща наведнъж изцяло или във вид на годишна такса до изплащането му изцяло.

Достатъчно ли сме добри, за да започнем Вашият проект

Само за да Ви дадем представа за нашите възможности, ние обикновено обработваме проекти от около 100 лв. до около 100 000 лв. Ако не сте сигурни дали Вашият проект е подходящ за нас, просто ни се обадете – ще се радваме да го обсъдим с Вас и да направим предложения.

Не сме разочаровали клиент и се гордеем с качеството на нашата работа. За ваше спокойствие обаче имаме професионално застрахователно покритие, което може да ви осигури обезщетение в зависимост от проекта, ако действаме небрежно.

Нашите партньори

Към началото