Начало > За нас

Представяне

Интеко инструментс ЕООД е инженерингова компания, специализирана в научно-изследователска и развойна дейност, хардуерни аутсорсинг услуги, дизайн и производство на електронни модули и устройства, средства за измерване, контрол и автоматизация, инженеринг.

Фирмата е основана през 2005г. в град Русе с основна дейност:

  • Дизайн на печатни платки
  • Дизайн на хардуер
  • Производство на прототипи
  • Електромагнитна съвместимост

Дизайнът на печатни платки (PCB), ЕМС консултациите и дизайнерските услуги са начините, с които помагаме на нашите клиенти да достигнат до пазара по-бързо, защото предлагаме всички услуги на едно място.

Подкрепяме Ви от първите стъпки в процеса на разработка и Ви помагаме да избегнете бъдещи проблеми в дизайна си. Съществуващите проблеми ще бъдат решени от нашите специалисти с дългогодишен опит и ние ще ви помогнем да намалите цената на проектите в следващите етапи.

Нашите 15 години експертни познания за проектиране на печатни платки ни позволяват бързо да предоставим на клиентите пълни чертежи и Gerber пакети, ако се нуждаете от проект на печатна платка по създадените от вас схеми или имате съществуващ дизайн, който трябва да бъде променен, или имате нужда от нов дизайн на печатни платки, от концептуални схеми и BOM чрез създаване на пълна документация за печатни платки до производство на прототип.

МИСИЯ И ЦЕЛ

Ние се стремим да осигурим ефективни, надеждни, качествени и технологични решения за техническите задачи на нашите клиенти, заедно с постигане на висока степен на удовлетвореност, като им предлагаме това, от което наистина се нуждаят. Непрекъснато развиваме и усъвършенстваме предлаганите от нас услуги и продукти за да можем да отговаряме адекватно на растящите изисквания за качество и технологии.

ЕКИП

Екипът на Интеко инструментс е изграден от внимателно подбрани електронни инженери, електроинженери и разработчици на фърмуер и софтуер, повечето от които с над 10 години опит в съответната област.

Управител/ Хардуер, Фърмуер, Софтуер,  ЕМС

инж. Калоян Тодоров

e-mail: kaloyan.todorov@intecoinstruments.com

език: Български и Английски

Калоян Тодоров е електроинженер с 12+ години професионален опит в разработването на електронни устройства от прототип до хардуер за серийно производство в областта на аналоговата електроника, цифровата електроника, вградената електроника, промишлената и силовата електроника. С множество участия в международни проекти, дизайн и реализация на крупни проекти за управление на производствени и складови процеси.

Електроенергетика и електрообзавеждане

инж. Светослав Спасов

e-mail: svetoslav.spasov@intecoinstruments.com

език: Български и Английски

Светослав Спасов е електроинженер с 12+ години професионален опит в разработването на електрически табла, монтаж на електропроводни линии и трафопостове, вътрешни и външни ел. инсталации. С множество участия в международни проекти.

Софтуер, Операционни системи, База данни

инж. Бранимир Симеонов

e-mail: branimir.simeonov@intecoinstruments.com

език: Български и Немски

Бранимир Симеонов е инженер по мехатроника с 10+ години професионален опит в разработването на софтуерни приложения за управление на системи в бита и промишлеността.

Интеко инструментс 2005 – 2020 © Всички права запазени.