Услуги

Нашите услуги

От концепция, дизайн на хардуер, фърмуер, софтуер, изграждане и интеграция, през поддръжка и машинно обучение, нашите интегрирани  услуги от край до край поддържат всеки етап от жизнения цикъл на вашия продукт.

Обща консултация

Имате идея за хардуерен продукт, техническо решение или модернизация, но не знаете от къде да започнете?

Оценка на разходите, технически знания, ноу-хау, управление на проекта, доставки, необходими ресурси? Въпроси, чийто отговори определят успеха на реализацията в по-късен етап.

Ние можем да Ви помогнем да тръгнете по правилния път, за да минимализирате разходите в следващите етапи, като обсъдим идеята за нейната осъществимост и приложимост чрез консултация.

Дизайн на електрическа схема

Проектирането на електрическа схема (не винаги) е първият етап във всеки електронен продукт.

Използвайки най-новите схематични и симулационни инструменти, ние преобразуваме Вашата концепция или идея в принципна електрическа схема.

На този етап от процеса на проектиране разглеждаме разходите за компоненти и наличността като висок приоритет. Където е възможно, цялата или части от схемата ще бъдат симулирани, за да се оцени и тества производителността, преди да се произведе хардуер. След това може да бъде генериран списък с компоненти и материали (BOM), който Ви позволява да започнете да търсите ценови оферти от избрания от вас производител.

Дизайн на печатна платка

Проектираме печатна платка според Вашите спецификации и/или предоставена принципна схема.

Всеки дизайн на печатни платки изисква различно ниво на сложност и техники за проверка на правилата за проектиране. Това се счита за висок приоритет в началните етапи на Вашия дизайн, за да се гарантира, че можем да ви предоставим възможно най-добрия дизайн при най-ниските производствени разходи.

Вашият електронен продукт ще започне да оживява … Стандартно предоставяме 3D изображения на крайния продукт.

Прототипиране
За ефективно управление на ресурсите и намаляване до минимум на разходите при създаване на нов продукт, модифициране на вече съществуващ или проверка на идеята, правилната стъпка е тестване с прототип. В зависимост от етапа на проекта тестването може да бъде с платка за изработване на експериментален модел, функционална печатна платка и печатна платка в завършен вид.
Дизайн на фърмуер

Често в съвременните електронни устройства хардуера е изграден на база микроконтролер, което повишава производителността и намалява цената.  Проектираме фърмуер за повечето от използваните в момента платформи.

Дизайн на софтуер и web приложения

Софтуера, който проектираме е насочен към решаване на конкретни задачи за оптимизиране или автоматизиране на процес. Дизайна на софтуер е част от интегрираните ни услуги за създаване на цялостна система за управление и автоматизация.

Насищане на печатни платки

Насищаме печатни платки за прототипни и малки серии с компоненти за обемен или повърхностен монтаж. Спестете време и пари като се възползвате от тази услуга при производството на прототип.

Дизайн на системи и инженеринг

Автоматизирайте индустриален процес, машина или съоражение, за да увеличите производителността на Вашата дейност.  В комбинация с нашите интегрирани услуги проектираме и изграждаме уникални системи фокусирани върху Вашите конкретни нужди.

Електроуслуги

Предоставяме електроуслуги за ремонт и монтаж на електроинсталации и електрооборудване, работещи на ниско напрежение до 1000 V.

Имате въпрос
Разгледайте всички продукти
Към началото