Условия за ползване

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

1. ПРЕДМЕТ
Настоящите общи условия за използване на сайт www.intecoinstruments.com са предназначени за регулиране на отношенията между Интеко Инструментс ЕООД, гр. Русе, ул. Божурище 12, ЕИК 117628904, телефон за контакт 082/ 596 393 и потребителите на сайта, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ.

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УЕБ САЙТА
Уебсайтът има за цел представяне и презентиране на Интеко Инструментс ЕООД, както и възможност да се сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите услуги и продукти.
С достъпа до съдържанието на интернет сайт www.intecoinstruments.com, Вие се съгласявате и задължавате да спазвате настоящите условия, изложени по-долу. Интеко Инструментс ЕООД си запазва правото да обновява, допълва или променя Общите условия съобразно изискванията на нормативните актове, действащи в Република България.
При условие, че не сте съгласни с посочените условия, Вие нямате право да използвате уеб сайт – www.intecoinstruments.com.

3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Съдържанието на страниците на уеб сайта са защитени с авторски права. Всички права са запазени, дори и да не са изрично опоменати в настоящите условия.
Забранено е копирането, разпространяването и съхраняването на съдържанието или части от него в каквата и да е форма без предварителното писмено съгласие на Интеко Инструментс ЕООД.
Вие имате право да разглеждате уеб сайта на своя компютър, мобилно устройство или друго техническо средство, позволяващо визуализацията на съдържанието на сайта, както и да отпечатвате съдържание само за лична употреба, а не за разпространяване.

4. УСЛОВИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Интеко Инструментс ЕООД не гарантира, че уеб страниците на сайта са с непрекъсваем достъп, както и че не съдържат грешки в съдържанието.
Интеко Инструментс ЕООД си запазва правото да променя, допълва, премахва, подобрява и премества информация, материали, продукти или услуги от съдържанието на страниците, както и да прекратява достъпа до тях по всяко време.
Никаква гаранция от какъвто и да е вид, пряка или косвена, не се дава във връзка с надеждността, достъпността, точността или съдържанието на тези страници.
Изпращайки материали към нашите сървъри, чрез е-mail или контактни форми в страниците на www.intecoinstruments.com, Вие приемате следните условия:

– материалите не трябва да съдържат нищо, което да противоречи на закона, като Вие сте отговорни за проверката и почистването от вируси на материалите преди изпращането им.

– Вие притежавате материалите или имате изключителни права върху използването им.

– Интеко Инструментс ЕООД може да използва съдържанието на материалите, да го публикува, да използва идеите и концепциите описани в тях или да извършва други действия, без да носи за това финансова или друга отговорност.

– Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с предоставените от Вас материали.

– Вие приемате условието да ни освободите от отговорност, в случай, че трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с предоставен от Вас материал.

Интеко Инструментс ЕООД има право да потърси своите права при възникнали злоупотреби със сайта и наличното в него съдържание, уронване на име и репутация, както и други злоупотреби свързани със съдържанието и използването на сайта.

5. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Защита на личната информация
Уебсайт www.intecoinstruments.com е с вградена функционалност на електронен магазин, който е платформата за дистанционно сключване на договор за покупко-продажба на предлаганите от Интеко Инструментс ЕООД стоки и услуги.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, София, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email:kzld@government.bg,kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg;

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 /988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg;

(3) Интернет платформа за решаване на потребителски спорове
(ОРС) на Европейската комисия (ЕК) съгласно Регулация No 524/2013 на ЕС – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.showlng=BG

5.1. Характеристики
Чрез електронния магазин ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат:
– да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Интеко Инструментс ЕООД стоки и услуги;
– да извършат регистрация и създаване на профил;
– да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Интеко Инструментс ЕООД;
– да извършват плащания във връзка със сключените договори с Интеко Инструментс ЕООД, съгласно поддържаните начини на плащане;
– да получават информация за нови стоки, преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

5.2. Условия и отговорности
С извършването на регистрация на сайта www.intecoinstruments.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава и декларира съгласието си с настоящите Общи условия, като ги приема безусловно и се задължава да ги спазва.
5.2.1 При регистрацията си на Сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълна и точна информация за осъществяване на продажбата.

5.2.2 При всяка промяна в Общите условия, Интеко Инструментс ЕООД ще информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за това чрез побликуване на промените в Сайта;

5.2.3 Интеко Инструментс ЕООД си запазва правото да направи промени в публикуваните продукти или услуги, цени, характеристики и допълнителна информация, без да уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

5.2.4 Сайтът на Интеко Инструментс ЕООД съдържа линкове към сайтове на трети страни. Тези препратки са поставени за Ваше удобство и Интеко Инструментс ЕООД не носи отговорност за съдържанието, достоверността, актуалността и други на предоставената там информация.

5.2.5 Всички стоки и услуги публикувани в електронния магазин са с включен ДДС, освен в случаите, в които изрично е записано, че са без ДДС.

5.2.6 По подразбиране общата сума на поръчката не включва разходите за доставка.

5.2.6.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ по време на приключване на поръчката може да избере доставка чрез куриер и в този случай, разходите за доставка са включени в крайната цена.

5.3. Поръчка на стоки и услуги
5.3.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да закупи стоки или услуги онлайн от https://intecoinstruments.com след като влезе в профила си

5.3.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ добавя избраните от него продукти или услуги във виртуална количка/кошница, може да разглежда съдържанието на количката/кошницата, да добавя нови продукти и услуги или да премахне вече добавени.

5.3.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава поръчката си чрез натискане на бутона «ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА», като по този начин декларира съгласието си с Общите условия за ползване на електронния магазин.

5.3.4 Добавянето на Стока/Услуга в съдържанието на количката/кошницата, без поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

5.3.5 При успешно направена поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ, от този момент наричан Клиент, получава на посочения от него в регистрацията e-mail адрес, уведомление, че поръчката е регистрирана в системата на Интеко Инструментс ЕООД, съдържащо подробни данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, стойност без и с ДДС, обща стойност на поръчката, адрес за доставка. След обработка на поръчката, Клиента получава на същия e-mail адрес окончателно потвърждение (проформа фактура) с информация за плащане.

5.3.6 При изчерпана наличност на поръчани продукти, Интеко Инструментс ЕООД уведомява Клиента, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.

5.3.7 Договорът за продажба от разстояние между Интеко Инструментс ЕООД и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка, от което произтича задължение за плащане от Клиента за поръчаната от него онлайн стока или услуга.

5.3.8 При некоректно попълнени данни на Клиента, Интеко Инструментс ЕООД ще анулира постъпилата поръчка, с което автоматично се прекратява Договора за продажба от разстояние.

5.3.9 Клиентът има възможност да проследява в профила си историята на направените от него поръчки

5.4. Начини на плащане
5.4.1 Плащането на стоки или услуги е във валута Български лев.

5.4.2 При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки/услуги, Клиентът се задължава да заплати в момента на доставката пълната стойност на поръчаната стока/услуга съгласно потвърдената поръчка, като отделно се заплаща куриерската услуга и застраховката (ако има такава) на пратката на избраната куриерска фирма.

5.4.3 При поръчки с вид плащане по банков път, потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на Интеко Инструментс ЕООД, посочена в генерираната проформа фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, Интеко Инструментс ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. Разхода за доставка не е включен в сумата и се заплаща отделно при получаване на стоката.

5.4.4 Плащане с банкови карти – не се поддържа

5.5. Доставка
5.5.1 Доставката се извършва по един от предложените от Интеко Инструментс ЕООД начини, избран от КЛИЕНТА (доставка чрез куриерска фирма, пощенска пратка, или вземане от офис на Интеко Инструментс ЕООД.

5.5.2 Цената за доставка се заплаща на куриера или е включена на отделен ред във фактурата

5.5.3 Поръчани до 15:00 ч. налични стоки чрез онлайн магазин www.intecoinstruments.com, се изпращат същия ден. Поръчаните след този час – на следващия работен ден. За поръчани неналични стоки се спазват сроковете, посочени в офертата. Интеко Инструментс ЕООД не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

5.5.4 В случай на забавяне на доставката по вина на Интеко Инструментс ЕООД, той се задължава да уведоми Клиента в най-кратък срок.

5.5.5 При извършване на доставката, Получателят оглежда доставената стока за повреди, настъпили при транспорта или други щети и предявява претенции в присъствието на куриер, или лице, доставящо пратката, като незабавно уведомява Интеко Инструментс ЕООД на тел: +359 82 596 393 или email: office@intecoinstruments.com

5.5.6 При предаване на стоките, КЛИЕНТЪТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ, са длъжни да подпишат придружаващите документи.

5.5.7 При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Интеко Инструментс ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката, в следствие на подадена невярна информация от Клиента.

5.5.8 В случай, че Клиентът не осъществи връзка за уточняване на доставката, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Интеко Инструментс ЕООД се освобождава от задължение да достави стоката.

5.5.9 В случай, че Клиентът откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и куриерът (куриерската фирма), извършващ/а доставка я връща на Интеко Инструментс ЕООД.

5.5.10 Рискът от загуба или повреда на стоката, преминава от Интеко Инструментс ЕООД върху Клиента в момента, в който той или опълномощено от него, или посочено от него лице приеме стоката.

5.6. Рекламация и отказ
5.6.1 При получаването на стоката, Клиентът/Получателят е длъжен да я прегледа и в случай, че констатира видими недостатъци като: стоката не съответства на заявената за покупка, нарушена цялост на опаковката, транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. В присъствие на лицето, извършващо доставката, се съставя констативен протокол за наличие на дефекти и липси в окомплектовката.

5.6.2 В случай, че Клиентът/Получателят не направи оглед на получената стока (вид, количество, опаковка) и не предяви претенции, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира по-късно.

5.6.3 Скрити дефекти, Клиентът може да рекламира писмено в срок от 14 дни, като изпрати описанието на дефекта в свободен текст на е-мейл: office@intecoinstruments.com, като задължително упоменат телефон за връзка. В срок от три работни дни Интеко Инструментс ЕООД ще отговори за следващите действия по рекламацията.

5.6.4 Гаранционните условия за стоките, които не са произведени от Интеко Инструментс ЕООД са определени от доставчиците им и са дадени в съответните спецификации.

5.6.5 Гаранционния срок на продуктите произведени от Интеко Инструментс ЕООД е 24 месеца от датата на закупуване.

5.6.6 Гаранционният срок на извършените услуги е 6 месеца след датата на получаване ако в поръчката/договора не е упоменато друго.

5.6.7 Рекламацията може да бъде отказана при неспазване условията за съхранение и транспорт, повреди от неправилна употреба, токови удари, наводнения, гръмотевици, пожар и други форсмажорни обстоятелства.

5.6.8 Клиентът, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.intecoinstruments.com , като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. Необходимо е той да изпрати изявление за отказ от сключения договор и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, както и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя.
Разноските по връщането на стоката са за сметка на КЛИЕНТА! Интеко Инструментс ЕООД си запазва правото на отказ да получи за собствена сметка отказана стока. След получаване на върната стока и прегледа й, Интеко Инструментс ЕООД възстановява на потребителя заплатената от него цена (без разходите за обратна доставка) не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

5.6.9 Интеко Инструментс ЕООД си запазва правото да изиска компенсация за нарушена или липсваща окомплектовка на продукта, нарушен външен вид, липсваща част, ако продуктът не е във вида, в който е изпратен или отказ, ако КЛИЕНТА е върнал друг продукт.

5.6.10 При плащане по банков път, връщането на парите става обратно към същата банкова сметка.

5.6.11 При плащане с наложен платеж, парите ( само за стойността на продукта) се връщат отново с наложен платеж.

Към началото