Условия за ползване

Правила за използване на сайта

С достъпа до съдържанието на интернет сайт intecoinstruments.com, Вие се съгласявате и задължавате да спазвате настоящите  условия, изложени по-долу.

При условие, че не сте съгласни с посочените  условия, Вие нямате право да използвате уеб сайт – www.intecoinstruments.com.

Съдържанието на страниците на уеб сайта са защитени с авторски права. Всички права са запазени, дори и да не са изрично опоменати в настоящите условия.

Забранено е копирането, разпространяването и съхраняването на съдържанието или части от него в каквата и да е форма без предварителното писмено съгласие на Интеко инструментс.

Вие имате право да разглеждате уеб сайта на своя компютър, мобилно устройство или друго техническо средство, позволяващо визуализацията на съдържанието на сайта, както и да отпечатвате съдържание само за лична употреба, а не за разпространяване.

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Интеко инструментс не гарантира, че уеб страниците на сайта са с непрекъсваем достъп, както и че не съдържат грешки в съдържанието.

Интеко инструментс си запазва правото да променя, допълва, премахва или редактира съдържанието на страниците, както и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

Никаква гаранция от какъвто и да е вид, пряка или косвена, не се дава във връзка с надеждността, достъпността, точността или съдържанието на тези страници.

Изпращайки материали към нашите сървъри, чрез е-mail или контактни форми в страниците на www.intecoinstruments.com, Вие приемате следните условия:

  • материалите не трябва да съдържат нищо, което да противоречи на закона
  • Вие сте отговорни за проверката и почистването от вируси на материалите преди изпращането им
  • Вие притежавате материалите или имате изключителни права върху използването им
  • Интеко инструментс може да използва съдържанието на материалите, да го публикува, да използва идеите и концепциите описани в тях или да извършва други действия, без да носи за това финансова или друга отговорност.
  • Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с предоставените от Вас материали.
  • Вие приемате условието да ни освободите от отговорност, в случай, че трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с предоставен от Вас материал.

Интеко инструментс има право да потърси своите права при възникнали злоупотреби със сайта и наличното в него съдържание, уронване на име и репутация, както и други злоупотреби свързани със съдържанието и използването на сайта.

Към началото