Начало > Услуги > Прототипиране

За ефективно управление на ресурсите и намаляване до минимум на разходите при създаване на нов продукт, модифициране на вече съществуващ или проверка на идеята, правилната стъпка е тестване с прототип. В зависимост от етапа на проекта тестването може да бъде с платка за изработване на експериментален модел на електрическа верига, функционална печатна платка и печатна платка в завършен вид. За Ваше улеснение предлагаме няколко типови варианта на план за прототипиране. Ако нито един от тях не удовлетворява вашите нужди, свържете се с нас за да Ви направим индивидуална оферта.

ПЛАН СТАРТ

За план “СТАРТ” ние създаваме концептуален макет или прототип, който  дава база за проучване на идеята за продукт или модернизация. За хардуера използваме готови компоненти, модули и развойни средства. За фърмуер и/или софтуер използваме свободен софтуер с отворен код и услуги.

За къде е подходящ?

Планът е подходящ за ранна фаза или тестване на идея.

Какво включва?

Консултация

 • Проверка на идеята
 • Кратък обзор на възможностите за дизайн и производство
 • Списък компоненти и материали
 • Груба оценка на разходите
 • Скица на проекта

Разработка

 • Монтирани модули и компоненти на експериментална печатна платка
 • Базов фърмуер с безплатни библиотеки и услуги
 • Упътване за тестване и употреба
proto700500

Цел

 • Проучване на възможностите на идеята, методите и техническите предизвикателства пред осъществяването й.

Този план е подходящ за Вас ако:

 • Желаете да тествате идеята или концепцията си на ниска цена
 • Трябва да определите базовите компоненти и материали
 • Трябва да проверите техническите предизвикателства пред осъществяването на проекта

Цената за транспорта на прототипите и документацията към тях не е включена в плана за прототипиране и се заплаща отделно.

ПЛАН СТАНДАРТ/ СТАНДАРТ +

Плановете “СТАНДАРТ” и “СТАНДАРТ+” са насочени към фирми, които вече са проверили своята идея или концепция с прототип.

За къде е подходящ?

Този план е подходящ за фирми, които предлагат софтуерни продукти обвързани с хардеур, но нямат опит с разработка на хардуер или фирми разработващи хардуер, но в области различни от тези за конкретния проект.

Какво включва?

Консултация

 • Проверка на идеята
 • Обзор на възможностите за дизайн и производство
 • Оценка на разходите

Разработка

 • Принципна електрическа схема
 • Списък на материалите (BOM)
 • Дизайн на печатна платка (Плейсмънт и рутинг)
 • 3D дизайн печатна платка
 • Фърмуер (само за план "СТАНДАРТ+")
stn700500

Производство

 • Производство на печатна платка
 • Асемблиране на печатна платка
 • Тестване на хардуера
 • Упътване за експлоатация

Цел

 • Създаване на хардуер според нуждите на клиента
 • Разработване и тестване на базови функции на фърмуера
 • Създаване на функционален прототип, който работи устойчиво и може да се използва за демонстрации или последващо развитие на идеята.

Този план е подходящ за Вас ако:

 • Желаете да получите работещ прототип на крачка преди финалната версия
 • Трябва да спестите пари като се използва кутия, която е налична в търговската мрежа
 • Трябва да привлечете вниманието на инвеститори или съмишленици към идеята или продукта

Цената за транспорта на прототипите и документацията към тях не е включена в плана за прототипиране и се заплаща отделно.

СТАРТ

Срок: 2 до 4 месеца

2920 лв.
 • Прототип: Тест на идея
 • Плащане: 1500лв. при поръчка и 1420лв. преди получаване
 • Допълнителни разходи: Няма
 • Хардуер: Универсална платка (1 брой) с размери до 100мм Х 160мм и/или кит
 • Включени материали: На стойност до 300 лева
 • Фърмуер: Не / Базови функции
 • Кутия: Без/ По избор

СТАНДАРТ

Срок: 3 до 6 месеца

7300 лв.
 • Прототип: Тест на хардуер и фърмеур
 • Плащане: 2000лв. при поръчка, 2650лв. на всеки следващ месец (при срок 3 месеца)
 • Допълнителни разходи: Лиценз за ИС* до 10 000лв. в зависимост от проекта
 • Хардуер: Печатна платка (1 брой) с избираем размер и форма (размер до 300мм Х 300мм)
 • Включени материали: На стойност до 600 лева
 • Фърмуер: Базови функции
 • Кутия: Без/ По избор

СТАНДАРТ +

Срок: 6 до 9 месеца

15940 лв.
 • Прототип: Тест на хардуер и фърмуер
 • Плащане: 2940лв. при поръчка, 2600лв. на всеки следващ месец (при срок 6 месеца)
 • Допълнителни разходи: Лиценз за ИС* до 25 000лв. в зависимост от проекта
 • Хардуер: Печатна платка (1 брой) с избираем размер и форма (размер до 300мм Х 300мм)
 • Включени материали: На стойност до 900 лева
 • Фърмуер: Пълни функции
 • Кутия: Без/ По избор

Забележка: Всички цени са без включен ДДС.

Стойността на плана покрива само разходите за труд и материали. Вие получавате изключителни права да произвеждате Вашият продукт, но ние запазваме правата върху интелектуалната собственост, докато лицензът не бъде платен изцяло.

Стойността на лиценза зависи от избрания план и се изплаща като фиксирана годишна такса и процент от приходите, които генерирате, след като започнете да продавате продукта.

Често задавани въпроси

Планът може да бъде прекратен по всяко време. Ще Ви бъде възставена само пропорционална част от авансовото плащане за текущия месец и ще получите всичко разработено до момента съобразено с конкретните условия на договора.

Обикновенно това не се случва. Разбира се винаги има и изключения. В тези случаи ние поемаме риска.

За да запазите интелектуалната собственост трябва да заплатите остатъчната цена. Тя се изплаща в случай на успешен проект или по-нататъшна реализация. Независимо от това се дължи минимална годишна такса от 3000лв. Лизингът може да бъде прекратен по всяко време, но така губите правата върху интелектуалната собственост.

Нашата дефиниция за успешен проект е тогава когато се очакват продажби или финансиране.

Интеко инструментс 2005 – 2020 © Всички права запазени.