Политика на поверителност

Политика на поверителност

Политика на поверителност и “бисквитки”

Настоящата политика има за цел да Ви информира за принципите на защита и личните данни на посетителите на сайта ни. Тази политика няма да остане постоянна във времето. Тя ще се подобрява и развива заедно с развиването на свързана с обработката на лични данни.

Защита на личната информация

Поверителността на Вашите личните данни е наш приоритет и ние защитаваме неприкосновеността и гарантираме сигурността на личните Ви данни като наши посетители. Когато посетите нашия уебсайт, уеб сървърите на трети лица, (например Google), временно ще запазят данните за свързаността на вашето устройство с нашия уебсайт, както и посетените от вас страници, идентификационни данни за вида на вашия браузер и операционна система, както и за уебсайта, от който сте бил препратен към www.intecoinstruments.com. Тези данни не могат да се използват за идентифициране на личните данни (име, адрес и т.н.) на конкретния потребител. Те са анонимни и се използват единствено със статистическа цел като ни дават информация как да подобрим сайта си за да получите качествено информацията за нашите услуги предоставена в него. Ние не събираме и не обработваме други лични данни за вас. Изключение са доброволно предоставените данни при попълване формите за контакт, запитване, абониране за новини от нашия сайт, а именно – вашето име, телефонен номер или е-mail адрес. Тези данни ги предоставите във връзка с ваше конкретно информационно искане, за да зададете уточняващ въпрос във връзка с предоставите услуги, да изразите недоволство или удовлетвореност и без тях, ние не можем да се свържем с вас за да ви предоставим исканата информация.

Какво са “бисквитките”?

„Бисквитките“ (Cookies) са малки текстови файлове, които се записват на Вашето устройство при посещение на уеб сайтове. Обикновено „бисквитките“ съдържат името на сайта, уникален идентификационен номер и срок на валидност. Те могат също да записват колко дълго сте на дадена страница, кои линкове натискате, и други. „Бисквитките“ не могат да бъдат използвани за разкриване на вашата самоличност или лична информация.

Управление на „бисквитките“, използвани от този уебсайт

Повечето браузъри по подразбиране позволяват поставянето на „бисквитки“ на крайното устройство. Вие може да промените настройките на Вашия бразър така, че съществуващите „бисквитки“ да бъдат изтрити, или автоматично да бъде блокирано поставянето на им. Моля, имайте предвид, че това може да се отрази на достъпността или на функционалностите на този уебсайт.

Повече информация за „бисквитките“, в това число за възможностите за тяхното управление, може да намерите на следния уебсайт: http://www.allaboutcookies.org

Срок на съхранение на данните

Данните (име, телефон, и-мейл) предоставени доброволно от Вас при попълване на някоя от формите за контакт, запитване или въпроси се съхраняват за срок до 10 години. След този срок данните автоматично се изтриват. Данните (име, телефон, и-мейл) предоставени доброволно от Вас при попълване на формата за получаване на новини от нашия сайт с изрично Ваше съгласие при натискане на бутона за абониране се съхраняват до момента, в който поискате писмено отписване от получаване на новини.

Право на изтриване на данни за Вас

Независимо, че сте предоставили доброволно Ваши данни във формите за контакт, запитване или информация, Вие имате право да поискате от нас да изтрием информацията като заявите това писмено. При възникнал спор относно законосъобразносста на съхраняването и обработването на предоставената лична информация имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Все пак, от голямо значение за нас е коректността в отношенията и в тази връзка, би могло да бъде много конструктивно, ако преди това се свържете с нас, за да обсъдим и разрешим възникналия въпрос.

Конфиденциалност на предоставената информация

Интеко инструментс ЕООД гарантира на Потребителите, че данните им, попълнени в електронните форми за регистрация или при извършване на заявление за поръчка са конфиденциални и няма да бъдат предоставяни на държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, с изключение на случаите, когато това предоставяне се изисква от закон, оправомощаващ държавни органи или длъжностни лица да събират такава информация, както и в случай, че Потребителят е дал писмено съгласие за разкриване на информацията пред трети лица.

В случай на предоставени неверни данни, отпада задължението за конфиденциалност на информацията.

Във всеки момент, Интеко инструментс ЕООД има правото да изисква  от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрация обстоятелства.

Към началото