Нашите условия

Нашите условия
Ние се стремим да бъдем обективни и сериозни от първата минута, в която работим с вас. Това е причината, поради която тук изясняваме термините, с които обикновено работим.
Подход и цена

Използваме два метода на работа, от които клиентът може да избере предпочитания:

Подход, базиран на „ВРЕМЕ“

Таксуваме фиксирана почасова ставка, договаряща се за по-големи проекти и дългосрочни клиенти. Договаря се фиксирана ставка с всеки клиент, а не различни ставки за различните видове работа, като проследяването на времето и фактурирането са много прости.

Този метод позволява на клиента голяма гъвкавост, тъй като той може да промени своите изисквания „в процеса на разработка“, без да се налага да договаря отново работата с нас. Това е подобно на използването на вътрешни служители – ние сме Вашият временен ресурс за развитие и дизайн.

В този случай, клиентът носи изцяло риска за финансовата стойност и развитието на проекта. Ние работим в тясно сътрудничество с клиента, за да управляваме и/или намаляваме този риск.

Разделяме проекта на фази и преоценяваме плана и проекта в края на всяка фаза. Ако възникнат допълнителни разходи, ние сме отворени и проактивни за да намерим подходящо решение. Понякога клиентът решава да плати повече, за да постигне конкретен резултат, друг път ще предложим промени в изискванията за дизайн, за да ограничим разходите.

Подход, базиран на „ПРОЕКТ“

При получаване на пакета от технически спецификации от клиента и след внимателен анализ, ние формулираме нашата оферта, за да посочим времето и разходите за изпълнение.

В този случай ние поемаме всички рискове, свързани със закъснения или увеличаване на разходите. При този подход цената е по-голяма в сравнение  с фиксирана ставка, тъй като трябва да покрием рисковете си.

Клиентът ТРЯБВА да ни предостави подробен пакет технически спецификации, въз основа на който можем да изградим справедлива оферта.

По време на изпълнението на проекта, ако клиентът иска да промени спецификациите, трябва да предостави актуализация на спецификациите, което поражда ново предложение.

Ако клиентът не е в състояние да изготви пакета с технически спецификации по отношение на проекта, който има предвид, можем също да извършим дейностите по изготвяне срещу допълнително заплащане.

Вижте цени и абонаментни планове
Имате въпрос
Нашето оборудване
Ние разглеждаме инструментите и оборудването, които използваме като част от услугата, която предлагаме, като разходите са включени в нашата почасова ставка. При необходимост от използване на специфичен инструмент или хардуерен елемент, който е специфичен за проекта, таксуваме клиента за това, или клиента го купува за негова сметка. Всичко това е прозрачно и ясно още от самото начало – няма да има скрити такси!
Пътуване

Ние не начисляваме такса „посещение на място“ при първо посещение.

При дългосрочни сътрудничества в зависимост от натрупания оборот се договарят брой безплатни посещения за определен период, след които се начислява такса.

Ние обаче начисляваме  такса, за да покрием разходите си за други пътувания, свързани с вашия проект, например до тестова лаборатория за EMC или за посещения на място. Пътните разходи обикновено са много малка част от общия бюджет. Доброто използване на съвременните комуникационни инструменти минимизират нуждите от пътувания.

Достъп до изходни файлове

Предпочитаме да доставяме на клиента само това, от което той наистина има нужда за да произведе, където пожелае, колко копия иска и когато иска продукта, който е поискал да му проектираме, като собствеността върху интелектуалната собственост (IP) остава наша.

Причините за това са:

1. По този начин можем да поддържаме разходите за разработка значително по-ниски, като същевременно осигуряваме всичко, от което се нуждае клиентът.

Ако клиентът се нуждае от повече поверителност относно използването на IP, който сме създали, или иска да закупи изключителност, можем да договорим с него по всяко време споразумение за неразкриване на информация (NDA), което го защитава или прехвърлянето на IP в негова полза.

2. Можем свободно да използваме собствените си схематични символи, PCB и софтуерни библиотеки, които сме създали с години работа, без да сме принудени да ги предоставяме на клиента (които в такъв случай той ще трябва да плати). В този случай тези библиотеки ще бъдат „скрити“ в цялостния дизайн, така че можем безопасно да ги използваме, като същевременно останем безплатни за клиента (защото те са „скрити“ в проекта).

Достатъчно ли сме добри, за да започнем Вашият проект

Само за да Ви дадем представа за нашите възможности, ние обикновено обработваме проекти от около 100 лв. до около 100 000 лв. Ако не сте сигурни дали Вашият проект е подходящ за нас, просто ни се обадете – ще се радваме да го обсъдим с Вас и да направим предложения.

Обезщетение
Не сме разочаровали клиент и се гордеем с качеството на нашата работа. За ваше спокойствие обаче имаме професионално застрахователно покритие, което може да ви осигури обезщетение в зависимост от проекта, ако действаме небрежно.
Разгледайте всички услуги
Разгледайте всички продукти
Към началото