Консултация

Консултация

Имате идея за хардуерен продукт, техническо решение или модернизация, но не знаете от къде да започнете? Оценка на разходите, технически знания, ноу-хау, управление на проекта, доставки, необходими ресурси? Въпроси, чийто отговори определят успеха на реализацията в по-късен етап. Ние можем да Ви помогнем да тръгнете по правилния път, за да минимализирате разходите в следващите етапи, като обсъдим идеята за нейната осъществимост и приложимост чрез консултация.

Цена

    • Устна консултация – 90лв. без ДДС на всеки започнат час
    • Писмена консултация

След представяне на задание от Ваша страна ние ще изготвим оферта за съдържанието и цената на писмената консултация

Разгледайте всички услуги
Разгледайте всички продукти
Към началото