Електромагнитната съвместимост (EMC) непрекъснато увеличава значимостта си във всички сфери на електрониката. Регулаторните норми стават все по-строги. Това увеличава времето и усилията в процеса на проектиране на едно електронно устройство за да може да се постигне дизайн, който да отговаря на съответните норми. Много важно дизайна да бъде съобразен с конкретните изисквания още в самото начало за да може да се избегнат непредвидени разходи в по-късен етап.

Правилното разбиране на ЕМС може да увеличи качеството на предлаганите продукти и заедно с това значително да намали разходите за производство. В повечето случаи разбирането за проблема се свежда до добра защита, чрез допълнителни филтри, екраниране, многослойни печатни платки и др., но това само прикрива последиците от него. В някои от случаите защитата ще помогне, но в глобална гледна точка ефекта от тази защита е увеличаване на разходите за производство и цената на устройството, като проблема не се елиминира напълно и е предпоставка за бъдещи непредвидени разходи. Правилният подход е, не да се борим с последствията, а да премахнем причината за тях.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Получавате нашата подкрепа още в самото начало на проекта. Ако ползвата услугите ни за хардуерен дизайн, получавате консултирането заедно с услугата и то върви ръка за ръка с проекта до самото му завършване.

Интеко инструментс 2005 – 2020 © Всички права запазени.