Ел. инсталации

Електрически инсталации

Електроинсталацията (електрическа инсталация) е сградна инсталация, вътрешна или външна за осигуряване на захранване с електрическа енергия на определено място, помещение или електрически уред.

От съществено значение за електро-безопасността и пожаро-безопасността е тази инсталация да е изградена или да се ремонтира по правилата заложени в нормативните документи и под надзора на правоспособен електроспециалист.
За изграждане на нова електроинсталация, реновиране, преустройство или ремонт на стара инсталация, ние сме насреща за да Ви помогнем!

Разгледайте всички услуги
Разгледайте всички продукти
Към началото