Гаранция

Гаранция условия

Интеко инструментс ЕООД дава 10 години пълна или частична гаранция на извършените монтажи.

Пълна гаранция даваме на цялостното окабеляване, свързването на разпределителните кутии, свързването на електроапаратурата в таблото или свързването на други управления и/или апаратура.

Частична гаранция даваме за точно определена услуга например монтаж на опроводяване между две точки, монтаж на табло, монтаж на устройство и др.

Гаранцията на всички електроапаратури се дава от производителя им и тя е обикновено 12-24 месеца.

10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна при следните условия:

– Изграждането на електроинсталацията, монтажа на електрическото табло, монтажа на електроапаратурата, както и всички дейности влизащи в обхвата на гаранцията да са извършени от електротехник или електроинженер на Интеко инструментс ЕООД;
– Да се доставят електроматериали от Интеко инструментс ЕООД или да бъдат закупени от клиента под наш контрол;
– Планирането и организирането на монтажа, и извършването на електроуслугите да е направено от електроинженер от Интеко инструментс ЕООД.

Гаранцията отпада в случай, че:

– Има намеса по електроинсталацията или услугата от трети, неоторизирани лица;
– Има отклонения при некачествени материали по изисквания на клиента;
– Има природни метеорологични условия, за които не е предвиждано в проекта, включително наводнения, земетресения, пожари, злоумишлени действия и др.

Разгледайте всички услуги
Разгледайте всички продукти
Към началото