Ел. табла

Електрически табла

Електрическото табло е електрическо устройство, част от електрическа инсталация, чрез която тя се разделя на обособени токови кръгове. В него се монтират прекъсвачи, защити или друга електроапаратура в зависимост от конкретното изпълнение на таблото.

При правилно изпълнено табло, всеки от кръговете е защитен от претоварване, респективно възникване на пожар.

Разработваме електрически табла по задание на клиента за автоматизация на процес или машина. Извършваме монтаж на електроапаратура в разпределителни табла при изграждане на нова електроинсталация за жилища, офиси, къщи, апартаменти, гаражи и др.

Разгледайте всички услуги
Разгледайте всички продукти
Към началото