Дизайн на софтуер

Дизайн на софтуер

Като част от нашите интегрирани услуги „от край до край“ предлагаме разработка на софтуер насочен основно към обработка на данни, автоматизация на машина или процес.

Разработваме софтуерни и облъчни web приложения за работа със специализиран хардуер, от който трябва да се четат данни или, с който трябва да се управлява процес, или софтуерното приложение ще се използва само за изучаване на хардуера, или по Ваше задание.

На фигурата е показан примерен потребителския интерфейс на софтуерно приложение, чрез което се прочитат данните изпращани от 4 канален логер на данни от сензори за отчитане на линейно преместване.

Езици

  • VB .NET
  • C#
  • HTML
  • PHP
  • CSS
  • Pyton

Платформи

  • Windows
  • Android -(очаквайте скоро)
Разгледайте всички услуги
Разгледайте всички продукти
Към началото