Дизайн на електрическа схема

Дизайн на електрическа схема
Електроника
 • Аудио електроника
 • Силова електроника
 • Вградени системи
 • Потребителска електроника
 • Средства за измерване
 • Средства за контрол
 • Автоматизация
 • Индустриална електроника
 • изделия по Ваше задание
Електротехника
 • Автоматизация в промишлеността
 • Автоматизация в бита

Проектирането на електрическа схема (не винаги) е първият етап във всеки електронен продукт. Използвайки най-новите схематични и симулационни инструменти, ние преобразуваме Вашата концепция или идея в принципна електрическа схема.

На този етап от процеса на проектиране разглеждаме разходите за компоненти и наличността като висок приоритет. Където е възможно, цялата или части от схемата ще бъдат симулирани, за да се оцени и тества производителността, преди да се произведе хардуер. След това може да бъде генериран списък с компоненти и материали (BOM), който Ви позволява да започнете да търсите ценови оферти от избрания от вас производител.

Нашият опит и ноу-хау гарантира бързото оживяване на Вашата идея за продукт. Можем да Ви подкрепим със следните

Области на компетенция

Аналогова схемотехника

 • Дизайн на ниско шумящи усилватели
 • Аналогови сензори
 • Аналогови сензори с цифров изход
 • Аналогово-цифрово преобразуване (АЦП)
 • Цифрово-аналогово преобразуване (ЦАП)
 • Високоскоростно АЦП и ЦАП
 • Нискочестотни усилватели клас AB, D
 • Индустриални устройства

Цифрова схемотехника

 • Микроконтролери PIC, ST, Silabs
 • Ethernet, USB, RS232, RS485, SPI, I2C, 1-wire, GPRS, GSM, WiFi, Bluetooth
 • GPS позициониране и следене
 • Цифрови сензори
 • Стъпково управление на електродвигатели
 • LED драйвери, управления и ефекти
 • Нискочестотни усилватели клас D

Силова електроника

 • Ключови и аналогови захранвания
 • Цифрово управление
 • Инвертори

Електрообзавеждане

 • Автоматизация
 • Управление на електродвигатели
 • Управление на поточно-транспортни системи
Разгледайте всички услуги
Разгледайте всички продукти
Към началото