Консултация за ЕМС

Консултация за електромагнитна съвместимост
Защо ЕМС
Електромагнитната съвместимост (EMC) непрекъснато увеличава значимостта си във всички сфери на електрониката. Регулаторните норми стават все по-строги. Това увеличава времето и усилията в процеса на проектиране на едно електронно устройство за да може да се постигне дизайн, който да отговаря на съответните норми. Много важно дизайна да бъде съобразен с конкретните изисквания още в самото начало за да може да се избегнат непредвидени разходи в по-късен етап.
Подход
Правилното разбиране на ЕМС може да увеличи качеството на предлаганите продукти и заедно с това значително да намали разходите за производство. В повечето случаи разбирането за проблема се свежда до добра защита, чрез допълнителни филтри, екраниране, многослойни печатни платки и др., но това само прикрива последиците от него. В някои от случаите защитата ще помогне, но в глобална гледна точка ефекта от тази защита е увеличаване на разходите за производство и цената на устройството, като проблема не се елиминира напълно и е предпоставка за бъдещи непредвидени разходи. Правилният подход е, не да се борим с последствията, а да премахнем причината за тях.
На практика

Често в нашата практика срещаме разбирането, че от начина, по който е проектирана и опроводена печатната платка не може да се влияе на проблема и той се решава с „голям“ дросел на входа на устройството. Това е погрешно и при всички дизайни води до повишаване на себестойността на продукта. В повечето случаи, големият дросел е заменен от „тънка“ печатна писта на правилното място, позволяваща на токовете да затворят минимален контур при своят път от източника до консуматора и обратно.

Често срещан проблем

На фигурата виждате опроводяването на печатната платка и резултата при измерване. За съжаление, проблема е решен с допълнителни производствени разходи, чрез добавяне на дросел на входа за захранване на устройството и добавяне на още два слоя на печатната платка.

Решение с „нулев“ разход

На фигурата виждате опроводяването на печатната платка като само със съвсем малка промяна – добавяне на тънък печатен проводник на правилното място проблема е решен с нулеви производствени разходи!

Какво предлагаме

Получавате нашата подкрепа още в самото начало на проекта при проектирането на принципната схема и печатната платка. Минимизирате броя от необходими ревизии на дизайна до достигане на правилния дизайн, покриващ нормите за електромагнитна съвместимост. Ако ползвата услугите ни за хардуерен дизайн, получавате консултирането заедно с услугата и то върви ръка за ръка с проекта до самото му завършване.

Разгледайте всички услуги
Разгледайте всички продукти
Към началото