Цени електроуслуги

Цени - електроуслуги

Всички цени за електромонтажи и ремонт са без включени материали и без включен ДДС!

За цялостно изграждане на ел инсталации ще Ви бъде изготвена индивидуална оферта. Оглед на предстоящ обект в рамките на един час не сe заплаща.

Консултации на предстоящ обект се заплаща 30 лева без ДДС. При възлагане на поръчката тази сума ще Ви се приспадне от общата стойност на ремонта.

При стойности на услугите над 500лв без ДДС се начислява 2,5% отстъпка от крайната цена.

При стойности на услугите над 1500лв без ДДС се начислява 5% отстъпка от крайната цена.

При стойности на услугите над 3000лв без ДДС се начислява 7,5% отстъпка от крайната цена.

При стойности на услугите над 4500лв без ДДС се начислява 10% отстъпка от крайната цена.

При възникване на допълнителни работи които не са оферирани се заплащат по ценова листа за съответната работа. При липса на такава цена се договаря допълнително в момента на възникването.

Πpи cпeцифични eлeĸтpoycлyги, ĸaтo мoнтaж нa eлeĸтpooбзaвeждaнe c пoвишeнo внимaниe или тpyднoдocтъпни мecтa, цeнaтa мoжe дa ce пoвиши oт 30% дo 100% cпopeд cлoжнocттa и вpeмeтo ĸoeтo щe oтнeмe зa извъpшвaнeтo нa ycлyгaтa!

Оферти след направен оглед се изготвят от 1 до 3 работни дни, в зависимост от сложността на обекта.
Безплатни оферти се правят по зададени от вас количествени сметки изпратени на имейл. Ако има пропуснати неща или промени в „движение“ при извършване на услугата се тарифират съгласно нашите ценоразписи. Ако такава дейност не е включена в ценоразписите ни се договаря допълнително преди да бъде извършена съответната дейност.

 1. Демонтаж  – по договаряне
 2. Минимална сума за къртене – 60.00лв
 3. Минимална стойност за електро ремонти или монтажи в гр. Русе  – 40.00лв
 4. Минимална стойност за електро ремонти или монтажи в обл. Русе  – 60.00лв + транспортни разходи
 5. Работа с нестандартни материали или извършване на дейности, които не са описани в ценовата листа – по договаряне
 6. Консултация със специалист на място без ангажимент за ремонт – 30.00лв първоначално и по 10.00лв на всеки започнат час.
 1. Монтаж на бутон звънец  – 2.30 лв/брой
 2. Монтаж на ключове за скрита електроинсталация   – 3.30 лв/брой
 3. Монтаж на контакти за скрита електроинсталация   – 4.50 лв/брой
 4. Монтаж на двоен контакт за скрита електроинсталация   – 5.50 лв/брой
 5. Монтаж на ключове за открита електроинсталация   – 5.30 лв/брой
 6. Монтаж на контакти за открита електроинсталация  – 6.50 лв/брой
 7. Монтаж на двоен контакт за открита електроинсталация  –  7.50 лв/брой
 8. Монтаж на трифазен ел. контакт   – 18.60 лв/брой
 9. Зануляване на контакт в единична конзола  – 5.80 лв/брой
 10. Монтаж на електрическо бойлерно табло  – 22.60 лв/брой
 11. Монтаж на фасунга висяща  – 2.70 лв/брой
 12. Монтаж на фасунга на стена   – 4.70 лв/брой
 13. Монтаж на аплик, плафониера   – 16.90 лв/брой
 14. Монтаж на осветително тяло луна   – 7.00 лв/брой
 15. Монтаж на осветително тяло луна голяма  – 14.00 лв/брой
 16. Монтаж на понижаващ трансформатор за осветително тяло луна  – 6.80 лв/брой
 17. Монтаж на евакуационно осветление „EXIT“   – 12.30 лв/брой
 18. Монтаж на луминисцентно осветително тяло на растерен таван   – 20.20 лв/брой
 19. Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена или таван   – 25.90 лв/брой
 20. Монтаж на луминисцентно осветително тяло на обтяжки  – 36.10 лв/брой
 21. Монтаж на прожектор до 150W на вис. до 2,5м   – 49.30 лв/брой
 22. Монтаж на прожектор до 500W на вис. до 2,5м   – 59.30 лв/брой
 23. Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 1.5м  – 42.20 лв/брой
 24. Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 2.5  – 80.50 лв/брой
 25. Монтаж на фотоклетка  – 16.30 лв/брой.
 26. Монтаж на LED лента  – 10.00 лв/метър
 27. Монтаж на профил за LED лента   – 8.00 лв/метър
 1. Монтаж на електрическа кутия конзолна  – 2.90 лв/бр.
 2. Монтаж на ел. кутия разклонителна за скрита електро инсталация  – 3.90 лв/бр.
 3. Монтаж на ел. кутия разклонителна квадратна за скрита електро инсталация  – 4.40 лв/бр.
 4. Монтаж на ел. кутия разклонителна за открита ел. инсталац. с дюбели на стена  – 4.70 лв/бр.
 5. Монтаж на конзолна кутия ел. табло до 16 модула  – 16.80 лв/бр.
 6. Свързване на елeктрическа разклонителна кутия  – 11.80 лв/бр.
 1. Монтаж на монофазен предпазители в табло  – 10.00лв/брой
 2. Монтаж на трифазен предпазители в табло  – 18.00лв/брой
 3. Монтаж на катоден отводител  – 18.00лв/брой
 4. Монтаж на монофазна дефектнотокова защита в табло  – 30.20 лв/брой
 5. Монтаж на трифазна дефектнотокова защита в табло  – 45.50 лв/брой
 6. Монтаж на защита ниско/ високо напрежение  – 44.50лв/брой
 7. Монтаж на импулсно реле  – 45.80лв/брой
 8. Монтаж на електромер трифазен   – 87.80 лв/брой
 9. Монтаж на електромер еднофазен   – 41.30 лв/брой
 10. Монтаж на тарифен часовник  – 30.90 лв/брой
 11. Монтаж на стълбищен автомат   – 35.40 лв/брой
 12. Монтаж на апартаментно табло външен монтаж до 8 предпазителя + свързване  – 100.00 лв/брой (за нова ел. инсталация)
 13. Монтаж на апартаментно табло вграден монтаж до 8 предпазителя + свързване  – 120.00 лв/брой (за нова ел. инсталация)
 14. Монтаж на апартаментно табло външен монтаж до 8 предпазителя + свързване  – 180.00 лв/брой (за стара ел. инсталация с демонтаж на старо табло, удължаване и изолиране на нагорели кабели)
 15. Монтаж на апартаментно табло вграден монтаж до 8 предпазителя + свързване  – 200.00 лв/брой (за стара ел. инсталация с демонтаж на старо табло, удължаване и изолиране на нагорели кабели)
 16. Монтаж на осев вентилатор за баня   – 30.40 лв/брой
 17. Суха разделка на кабел до 4мм2   – 2.20 лв/ед.жило
 18. Суха разделка на кабел до 10мм2  – 4.50лв/ед.жило
 19. Суха разделка на кабел до 25мм2  – 6.40 лв/ед.жило
 20. Суха разделка на кабел до 75мм2  – 10.20 лв/ед.жило
 21. Присъединяване на проводник към съоръжение до 4мм2  – 2.70 лв/ед.жило
 22. Присъединяване на проводник към съоръжение до 10мм2  – 3.50 лв/ед.жило
 23. Присъединяване на проводник към съоръжение до 25мм2   – 5.10 лв/ед.жило
 24. Присъединяване на проводник към съоръжение до 75мм2   – 8.20лв/ ед.жило
 25. Свързване на бойлер, проверка на кабела, измер. на инсталац. до бойлера  – 30.00лв/бр.
 26. Свързване на фурна или котлони  – 40.00лв/бр.
 27. Свързване на абсорбер (ширм)  – 10.00лв/брой
 1. Полагане на проводник ПВВМ-Б1 2х1мм под мазилка по тухлена (бетонена) стена  – 1.80 лв/м
 2. Полагане на проводник ПВВМ-Б1 2х1,5мм под мазилка по тухлена (бетонена) стена  – 2.30 лв/м
 3. Полагане на проводник ПВВМ-Б1 2х1мм под мазилка по таван  – 2.80 лв/м
 4. Полагане на проводник ПВВМ-Б1 2х1,5мм под мазилка по таван  – 3.30 лв/м
 5. Полагане на проводник ПВВМ-Б1 2х2,5мм под мазилка по тухлена (бетонена) стена  – 3.30 лв/м
 6. Полагане на проводник ПВВМ-Б1 3х1мм под мазилка по тухлена (бетонена) стена  – 2.20 лв/м
 7. Полагане на проводник ПВВМ-Б1 3х1мм под мазилка по таван  – 3.20 лв/м
 8. Полагане на проводник ПВВМ-Б1 3х1,5мм под мазилка по тухлена (бетонена) стена  – 3.50 лв/м
 9. Полагане на проводник ПВВМ-Б1 3х1,5мм под мазилка по таван  – 4.50 лв/м
 10. Полагане на проводник ПВВМ-Б1 3х2,5мм под мазилка по тухлена (бетонена) стена  – 4.50 лв/м
 11. Полагане на проводник ПВВМ-Б1 3х4мм под мазилка по тухлена (бетонена) стена  – 5.50 лв/м
 12. Полагане на СВТ проводник до 3х4 по стена или таван   – 2.80 лв/м
 13. Полагане на СВТ проводник до 3х10 по стена или таван  – 3.80 лв/м
 14. Полагане на СВТ проводник до 3х4 със скоби по стена или таван – 4.60 лв/м
 15. Полагане на СВТ проводник до 3х10 със скоби по стена или таван – 9.50 лв/м
 16. Изтегляне на слаботоков кабел (UTP, FTP, RG, RK и др.) в гофрирана тръба – 1.30…2.15 лв/м
 17. Изтегляне на проводник 1х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби   – 0.48 лв/м
 18. Изтегляне на проводник 2х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби  – 1.35 лв/м
 19. Изтегляне на проводник 3х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби   – 1.60 лв/м
 20. Изтегляне на проводник 4х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби   – 2.30 лв/м
 21. Изтегляне на проводник 1х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби   – 1.30 лв/м
 22. Изтегляне на проводник 2х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби  – 2.30 лв/м
 23. Изтегляне на проводник 3х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби   – 2.65 лв/м
 24. Изтегляне на проводник 4х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби   – 3.30 лв/м
 25. Изтегляне на проводник 1х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби  – 1.45 лв/м
 26. Изтегляне на проводник 2х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби  – 2.40 лв/м
 27. Изтегляне на проводник 3х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби   – 3.65 лв/м
 28. Изтегляне на проводник 4х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби   – 5.10 лв/м
 29. Изтегляне на проводник 1х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби   – 2.90 лв/м
 30. Изтегляне на проводник 2х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби   – 4.30 лв/м
 31. Изтегляне на проводник 3х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби   – 5.50 лв/м
 32. Изтегляне на проводник 4х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби   – 6.80 лв/м
 33. Приблизителна цена труд за полагане на нова ел. инсталация до 150 кв.м. жилище  25лв/м2 – *Цената е за пробиване на отвори за КК и РК, полагане на кабелите, свързване на всички РК и табло без включена цена материали
 1. Лампен ( контактен ) излаз под мазилка до 6м ПВВМБ (мостов) проводник – 21.50 лв/бр.
 2. Лампен ( контактен ) излаз под мазилка до 7м ПВВМБ (мостов) проводник – 26.00 лв/бр.
 3. Лампен ( контактен ) излаз под мазилка до 8м ПВВМБ (мостов) проводник – 30.80 лв/бр.
 4. Лампен ( контактен ) излаз под мазилка до 10м ПВВМБ (мостов) проводник – 39.80 лв/бр.
 5. Лампен (контактен) излаз скрит до 6м СВТ проводник зад гипсокартон – 21.60 лв/бр.
 6. Лампен (контактен) излаз скрит до 7м СВТ проводник зад гипсокартон – 26.10 лв/бр.
 7. Лампен (контактен) излаз скрит до 8м СВТ проводник зад гипсокартон – 30.80 лв/бр.
 8. Лампен (контактен) излаз скрит до 10м СВТ проводник зад гипсокартон – 39.90 лв/бр.
 9. Лампен ( контактен ) излаз открит до 6м СВТ проводник със антигр. скоби – 34.60 лв/бр.
 10. Лампен ( контактен ) излаз открит до 7м СВТ проводник със антигр. скоби – 43.80 лв/бр.
 11. Лампен ( контактен ) излаз открит до 8м СВТ проводник със антигр. скоби – 52.80 лв/бр.
 12. Лампен ( контактен ) излаз открит до 10м СВТ проводник със антигр. скоби – 71.10 лв/бр.
 13. Цена направа ел. инсталация на точка (приблизителна +/-30%) – 20.00 лв/бр.
 14. Цена направа ел. инсталация на РЗП (приблизителна +/-30%) – 25.00 лв/бр.
  1. Монтаж на кабелни канали с ширина от 10мм до 60мм – 4.15 лв/метър
  2. Монтаж на кабелни канали с ширина от 80мм до 120мм – 5.92 лв/метър
  3. Монтаж на кабелни канали с ширина от 150мм до 200мм – 7.95 лв/метър
  4. Монтаж на разклонители за кабелни канали до 60мм – 2.35 лв/брой
  5. Монтаж на разклонители за кабелни канали до 120мм – 2.95 лв/брой
  6. Монтаж на колена за кабелни канали до 60мм – 2.30 лв/брой
  7. Монтаж на колена за кабелни канали до 120мм – 2.80 лв/брой
  8. Монтаж на ключове, контакти в кабелни канали – 4.85 лв/брой
  9. Полагане на гофрирана тръба до ф23 – 1.90 лв/метър
  10. Полагане на гофрирана тръба до ф32 – 2.70 лв/метър
  11. Полагане на ПВЦ тръби до ф32 по арматурна заготовка 5.18 лв/метър
  12. Полагане на ПВЦ тръби до ф75 по арматурна заготовка 6.75 лв/метър
  13. Полагане на ПВЦ тръби до ф110 по арматурна заготовка 10.20 лв/метър
  14. Монтаж на кабелна скара 100х100мм   – 8.80 лв/метър
  15. Монтаж на кабелна скара 200х100мм   – 10.80 лв/метър
 1. Изкопаване на канал за СВТ и ПВВМ до 3х6 в тухла – 8.70 лв/метър
 2. Изкопаване на канал за СВТ и ПВВМ до 3х6 в бетон – 10.00 лв/метър
 3. Изкопаване на канал за СВТ и ПВВМ до 3х6 в бетон по таван – 15.00 лв/метър
 4. Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф23мм в тухла  – 9.60 лв/метър
 5. Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф29мм в бетон – 14.80 лв/метър
 6. Изкопаване отвор за конзолна кутия до ф63мм в тухлена стена – 6.90 лв/брой
 7. Изкопаване отвор за конзолна кутия до ф63мм в бетонна стена – 22.10 лв/брой
 8. Изкопаване отвор за разклонителна кутия до ф80мм в тухлена стена – 7.40 лв/брой
 9. Изкопаване отвор за разклонителна кутия до ф80мм в бетонна стена – 24.10 лв/брой
 10. Пробиване на отвор ф125мм за абсорбер (ширм) в тухла – 34.10 лв/брой
 11. Пробиване на отвор ф125мм за абсорбер (ширм) в бетон до 120мм – 74.10 лв/брой
 12. Пробиване на отвор ф125мм за абсорбер (ширм) в бетон до 200мм – 174.50 лв/брой
 13. Вкопаване на апартаментно табло (ТАП или РТ) до 8 автоматични предпазитела в тухла- 36.10 лв/брой
 14. Вкопаване на апартаментно табло (ТАП или РТ) до 12 автоматични предпазитела в тухла- 40.10 лв/брой
 15. Вкопаване на апартаментно табло (ТАП или РТ) до 18 автоматични предпазитела в тухла- 45.20 лв/брой
 16. Вкопаване на апартаментно табло (ТАП или РТ) до 24 автоматични предпазитела в тухла- 50.00 лв/брой
 17. Вкопаване на апартаментно табло (ТАП или РТ) до 36 автоматични предпазитела в тухла- 60.00 лв/брой
 18. Вкопаване на апартаментно табло (ТАП или РТ) до 8 автоматични предпазитела в бетон- 36.10 лв/брой
 19. Вкопаване на апартаментно табло (ТАП или РТ) до 12 автоматични предпазитела в бетон- 46.20 лв/брой
 20. Вкопаване на апартаментно табло (ТАП или РТ) до 18 автоматични предпазитела в бетон- 55.00 лв/брой
 21. Вкопаване на апартаментно табло (ТАП или РТ) до 24 автоматични предпазитела в бетон- 62.20 лв/брой
 22. Вкопаване на апартаментно табло (ТАП или РТ) до 36 автоматични предпазитела в бетон- 70.50 лв/брой
 23. Направа на дупка за табло до 1600кв. см в бетон – 155.00 лв/брой
 24. Направа на дупка за табло до 5000кв. см в бетон – 245.00 лв/брой
 25. Направа на дупка за табло до 10000кв. см в бетон – 345.80 лв/брой
 26. Пробиване на отвор за дюбел до ф10мм и дълбочина до 100мм в тухла  –  0.35 лв/брой
 27. Пробиване на отвор до ф10мм и дълбоч. до 200мм в тухла на вис. до 2,5м –  0.70 лв/брой
 28. Пробиване на отвор до ф10мм и дълбоч. до 300мм в тухла на вис. до 2,5м –  0.90 лв/брой
 29. Пробиване на отвор до ф10мм и дълбоч. до 400мм в тухла на вис. до 2,5м –  1.10 лв/брой
 30. Пробиване на отвор до ф15мм и дълбоч. до 200мм в тухла на вис. до 2,5м –  1.00 лв/брой
 31. Пробиване на отвор до ф15мм и дълбоч. до 300мм в тухла на вис. до 2,5м –  1.20 лв/брой
 32. Пробиване на отвор до ф15мм и дълбоч. до 400мм в тухла на вис. до 2,5м –  1.40 лв/брой
 33. Пробиване на отвор до ф20мм и дълбоч. до 200мм в тухла на вис. до 2,5м –  1.30лв/ брой
 34. Пробиване на отвор до ф20мм и дълбоч. до 300мм в тухла на вис. до 2,5м –  1.50лв/ брой
 35. Пробиване на отвор до ф20мм и дълбоч. до 400мм в тухла на вис. до 2,5м –  1.70лв/ брой
 36. Пробиване на отвор до ф25мм и дълбоч. до 200мм в тухла на вис. до 2,5м –  1.50лв/ брой
 37. Пробиване на отвор до ф25мм и дълбоч. до 300мм в тухла на вис. до 2,5м –  1.70лв/ брой
 38. Пробиване на отвор до ф25мм и дълбоч. до 400мм в тухла на вис. до 2,5м –  1.90лв/ брой
 39. Пробиване на отвор до ф32мм и дълбоч. до 200мм в тухла на вис. до 2,5м –  2.20лв/ брой
 40. Пробиване на отвор до ф32мм и дълбоч. до 300мм в тухла на вис. до 2,5м –  2.40лв/ брой
 41. Пробиване на отвор до ф32мм и дълбоч. до 400мм в тухла на вис. до 2,5м –  2.70лв/ брой
 42. Пробиване на отвор до ф32мм и дълбоч. до 200мм в тухла на вис. до 2,5м –  2.00лв/ брой
 43. Пробиване на отвор до ф10мм и дълбоч. до 200мм в бетон на вис. до 2,5м –  3.60 лв/брой
 44. Пробиване на отвор до ф10мм и дълбоч. до 300мм в бетон на вис. до 2,5м –  4.60 лв/брой
 45. Пробиване на отвор до ф15мм и дълбоч. до 200мм в бетон на вис. до 2,5м –  4.30 лв/брой
 46. Пробиване на отвор до ф15мм и дълбоч. до 300мм в бетон на вис. до 2,5м –  5.60 лв/брой
 47. Пробиване на отвор до ф20мм и дълбоч. до 200мм в бетон на вис. до 2,5м –  7.00 лв/брой
 48. Пробиване на отвор до ф20мм и дълбоч. до 300мм в бетон на вис. до 2,5м –  9.80 лв/брой
 49. Пробиване на отвор до ф32мм и дълбоч. до 200мм в бетон на вис. до 2,5м –  12.00 лв/брой
 50. Пробиване на отвор до ф32мм и дълбоч. до 300мм в бетон на вис. до 2,5м –  15.00 лв/брой
 51. Къртене за отстраняване на късо, прекъснат проводник или прекъсване на проводник – от 60.00 лв/брой
 52. Рязане на отвор за електрически насрещник – 70.00 лв/брой
 53. Изрязване на отвор в ГК до ф80мм за луна – 2.00 лв/брой
 54. Изрязване на отвор в ГК до ф200мм – 3.50 лв/брой
 55. Изрязване на отвор в ГК за ел. табло до 16 модула – 4.60 лв/брой
 1. Заземителна инсталация набиване на поцинкован заземителен кол – 34.50 лв/брой
 2. Заземителна инсталация полагане на поцинкована шина 40/4 мм – 5.20 лв/метър
 3. Заземителна инсталация монтаж на поцинкована шина 40/4 мм по стена – 10.00 лв/метър
 4. Мълниезащитна ел. инсталация монтаж на гръмоотводни прътове до 4м – 76.90 лв/брой
 5. Мълниезащитна ел. инсталация монтаж на гръмоотводни прътове до 6м – 85.40 лв/брой
 6. Монтаж на мълниеприемна мрежа от бетонна стомана ф8мм2 – 2.65 лв/метър
 7. Монтаж на мълниеприемна мрежа от бетонна стомана ф10мм2 – 3.60 лв/метър
 8. Мълниезащитна ел. инсталация монтаж на измерителен съединител – 10.50 лв/брой
 1. Изтегляне на телевизионен излаз с коксиален проводник в монтирани тръби – 1.25 лв/метър
 2. Изтегляне на телефонна линия с проводник ПВ 1чифт в монтирани тръби – 1.05 лв/метър
 3. Монтаж на телевизионна розетка – 3.75 лв/брой
 4. Монтаж на компютърна телефонна розетка, RJ 45, RJ 11 – 4.80 лв/брой
 5. Изтегляне на компютърен излаз с проводник FTP в монтирани тръби – 1.30 лв/метър
  1. Измерване (проверка) на електроинсталация от 10 до 23 точки – 50.00 лв/брой
  2. Авариен електро ремонт – повикване от 18:00 ч. до 08:00 ч. – 60.00 лв
  3. Отстраняване на повреда при авариен ремонт – от 20 лв до 180лв според сложността
  4. Стълбищно осветление – смяна на стълбищен автомат при наличен стар – 35.70 лв/брой
  5. Стълбищно осветление – смяна на стълбищен автомат при неналичен стар – 55.70 лв/брой
  6. Стълбищно осветление откриване заседнал бутон – 6.10 лв/ ап.
Към началото